Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över Akka-utredningens slutbetänkande Med rätt att delta (SOU 2012:69)

Remissyttrande LO tar i detta yttrande ställning till de förslag som läggs fram i den så kallade Akka-utredningens slutbetänkande Med rätt att delta – nyanlända kvinnor och anhöriginvandrare på arbetsmarknaden (SOU 2012:69). LOs ställningstaganden till förslagen sammanfattas i yttrandets inledande avsnitt. I ett avslutande avsnitt kommenteras utredningens många bedömningar.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning