Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över Anpassningar till EUs marknadskontrollförordning del 2

Remissyttrande Ordning och reda i varuhandeln är viktigt både för att arbetstagare ska ha rätt till en säker arbetsmiljö, för att företag ska slippa orättvis konkurrens och för att konsumenter ska kunna lita på att varor de köper uppfyller gällande säkerhetskrav.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning