Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över Arbetslivsforskning för innovation och tillväxt

Remissyttrande LOs uppfattning är att det krävs en kraftig förstärkning av den infrastruktur som identifierar problem, finansierar, forskar och förmedlar kunskaper inom arbetslivets område. Ägarna av problemen i arbetslivet måste åter delta i besluten över forskningsmedel. Medel till forskning ska tilldelas efter vetenskaplig kvalité och relevans för tillämpning i arbetslivet. Det gäller i synnerhet den arbetsplatsnära och tillämpbara forskning som sker i samarbete mellan arbetsmarknadens parter, akademin och övriga organisationer och enskilda arbetsplatser. LO ser dessutom ett stort behov av att inrätta ett oberoende nationellt center för arbetslivsfrågor.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning