Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd i en ny struktur

Remissyttrande Denna skrivelse utgör remissyttrande nummer två gällande Arbetsmiljöverkets konkreta förslag om en ny struktur för föreskrifter och allmänna råd samt ett förnyat innehåll. I förra remissyttrandet efterfrågades synpunkter på den nya regelstrukturen, som det nu är taget GD-beslut om. LO var starkt kritiska till det då framlagda förslaget och manade till omfattande ombearbetning.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning