Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över Åtgärder för en bättre bostadsförsörjning

Remissyttrande En aktiv bostadspolitik är avgörande för att råda bot på bostadsbristen. Den utgör också en viktig motor i att bekämpa den arbetslöshet som ökar i flera sektorer, men i synnerhet i byggbranschen och i den del av industrin som är kopplad till bostadsproduktion.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning