Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över Bättre konsekvensutredningar Ds 2022:22

Remissyttrande LO delar till stora delar den kritik som riktats mot de konsekvensutredningar som ligger till grund för offentligt beslutsfattande i Sverige. Både gällande utförande och regelverkets innehåll. Genom det nya regelverket borde det finnas förutsättningar att genomföra relevanta utredningar med god kvalitet.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning