Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över Beskattning och betalning av skatt vid tillfälligt arbete i Sverige

Remissyttrande LO tillstyrker Skatteverkets förslag att en arbetstagare som arbetar tillfälligt i Sverige i en svensk verksamhet ska betala skatt i landet även om anställningen sker via uthyrning från ett utländskt bolag. LO tillstyrker Skatteverkets förslag att utländska företag som bedriver viss verksamhet i Sverige ska göra skatteavdrag och omfattas av reglerna för registreringsskyldighet, F-skatt och uppgiftsskyldighet på samma sätt som ett svenskt företag.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning