Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över betänkandet Det ska vara lätt att göra rätt (SOU 2014:16)

Remissyttrande LO tar i detta yttrande ställning till de förslag och rekommendationer som läggs fram i betänkandet från utredningen om åtgärder mot felaktiga utbetalningar inom den arbetsmarknadspolitiska verksamheten; Det ska vara lätt att göra rätt (SOU 2014:16). LO tar ställning till de två övergripande förslag utredningen formulerar, och berör de enskilda förslagen eller rekommendationerna kopplade till dessa i den mån det bedöms relevant att föra fram synpunkter eller tydliggöra LOs ställningstagande.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning