Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över betänkandet Enhetlig och effektiv marknadskontroll - förslag till förordningsändringar del 2 SOU 2020 nr 49

Remissyttrande LO refererar till tidigare ingivna remissvar i samma ärende och välkomnar att tidigare framförda synpunkter i samband med utredningen har hörsammats. LO har i detta läge inget att anföra angående vilka myndigheter som får ansvar för olika delar av marknadskontrollen.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning