Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över betänkandet Nya regler för skolor med konfessionell inriktning (SOU 2019:64)

Remissyttrande Frågan om konfessionella friskolor inom det svenska skolväsendet har länge varit omdebatterad och inte sällan har debatten getts näring när det medialt har uppmärksammats att en konfessionell friskola inte har följt just de ovan nämnda värden och demokratiska principer som skolväsendet bygger på. LO anser att den centrala frågan handlar om vems fri- och rättigheter som ska värnas och vad skolan ska vara och som mynnar ut i den principiella frågan: ska barn vara en del av föräldrarnas religion även på skoltid eller inte?


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning