Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över Bolag och brott – några åtgärder mot oseriösa företag SOU 2023 nr 34

Remissyttrande LO stödjer till fullo utredningens strävan att lägga fram förslag för att motverka oseriösa företag. Det är naturligtvis helt orimligt att företag i dag kan verka som brottsverktyg på svensk arbetsmarknad. Utredningen är därför en viktig del i den nationella strategin mot arbetslivskriminalitet.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning