Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över De regionala skyddsombudens roll i arbetsmiljöarbetet SOU 2022 nr 47

Remissyttrande LO delar utredningens bedömning och beskrivning av den samlade regionala skyddsombudsverksamheten, med slutsatsen att verksamheten uppnår sitt syfte på ett ändamålsenligt sätt. Ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete är nödvändigt för att förebygga ohälsa, arbetsplatsolyckor och dödsolyckor och där har regionala skyddsombud ett viktigt uppdrag att företräda, främja och skydda arbetstagare på små arbetsplatser.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning