Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över delbetänkandet En ny modell för arbetsmiljötillsyn (SOU 2009:40)

Remissyttrande LO är mycket kritiskt till regeringens tidigare neddragning av Arbetsmiljöverkets resurser. Tillsammans med de borttagna medlen för kvalificerad skyddsombudsutbildning har detta allvarligt försvårat det förebyggande arbetsmiljöarbetet.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning