Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över deluppföljning av den kommunalekonomiska utjämningen, SOU 2006:84

Remissyttrande Den kommunalekonomiska utjämningen är en förutsättning för att Sveriges innevånare ska erbjudas likvärdig kommunal service oavsett strukturella förhållanden i den egna kommunen. LO förespråkar ett låntgående ekonomiskt utjämningssystem. Systemet ska vara långtgående både i inkomst- och kostnadsutjämning.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning