Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över Ds 2010:14 De nyanlända och arbetslöshetsförsäkringen m m

Remissyttrande Promemorian innehåller förslag till ändringar i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkringen. LO tar här ställning till de förslag som presenteras i promemorian. Arbetslöshetsförsäkringen har försämrats avsevärt sedan regeringsskiftet år 2006. LO anser därför, för övrigt, att det behövs en reformering av arbetslöshetsförsäkringen så att den ger god inkomsttrygghet samt får väl avvägda villkor och solidarisk finansiering.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning