Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över Ds 2010:44, Genomförandet av det nya föräldraledighetsdirektivet

Remissyttrande Skrivelsen redogör för regelförändringar i direktivet och analyserar huruvida det krävs några anpassningar i rådande svensk lagstiftning. Flera positiva förslag LO står bakom en modell för föräldraledighet som gör det möjligt för arbetstagare att ta hand om små barn samtidigt som den främjar jämställdhet och gör det möjligt för både män och kvinnor att kombinera yrke och familj. Det nya föräldraledighetsdirektivet påverkar i de flesta avseenden inte den rådande svenska föräldraledighetslagstiftningen. Svensk lag och kompletterande kollektivavtal uppfyller i stort väl de regler som direktivet fastställer.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning