Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över Ds 2012:24 om utökad målgrupp för samhällsinformation

Remissyttrande LO anser att samhällsinformationen är en viktig del av introduktionen för invandrare. Vi ser samhällsorienteringen som en utbildningsinsats, där deltagarnas kännedom om och förståelse av det svenska samhället utvecklas i syfte att underlätta deras deltagande i samhällslivet.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning