Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över Ds 2015:29 - Det kommunala vårdnadsbidraget avskaffas

Remissyttrande LO var kritiska till vårdnadsbidraget när det infördes 2008 och har konsekvent argumenterat för att det bör avskaffas. Vårdnadsbidraget motverkar utvecklingen mot en jämställd arbetsmarknad och bryter mot inkomstbortfallsprincipen i socialförsäkringarna. Vårdnadsbidraget ökar segregationen bland barn och ställer grupper av föräldrar, framförallt mödrar, längre bort från arbetsmarknaden.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning