Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över Ds 2020:7 Inkomstpensionstillägg

Remissyttrande På sikt behöver livsinkomstprincipen förstärkas inom ramen för det allmänna pensionssystemet, med ett förutsebart och stabilt respektavstånd mellan dem som har arbetat och dem som inte har gjort det. LO hade velat se en tydligare plan för en långsiktig lösning på problemet.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning