Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över En ändamålsenlig arbetsskadeförsäkring SOU 2023 nr 53

Remissyttrande LO delar utredningens uppfattning om att försäkringen måste reformeras, att utredningens förslag i stora delar är bra och att vi delar utredningens problemanalys i stort.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Sammanfattande synpunkter:

  • LO tillstyrker en förändring av grundvillkoret, i linje med utredningens förslag.
  • LO anser i motsats till utredningen att det föreslagna grundvillkoret bör kompletteras med en möjlighet för den försäkrade att kunna ansöka om en modern arbetsskadesjukpenning. Genom att inkorporera arbetsskadesjukpenningen som en naturlig del i sjukskrivningsprocessen kommer de försäkrade tidigare få kännedom om arbetsskadeförsäkringen och kopplingen mellan deras ohälsa och arbete.
  • LO anser att det finns en fara med att ge SBU en så pass framträdande roll inom arbetsskadeförsäkringen såsom utredningen föreslår eftersom SBU:s uppdrag historiskt sett skiljer sig från vad som är relevant kunskap inom arbetsskadeförsäkringen.
  • Att hänvisa till SBU gällande kunskapssammanställning med vetskap om SBU:s begränsningar när de flesta studier som gjorts historiskt är på män innebär att utredningen inte tar vederbörlig hänsyn till direktiven som tar sikte på jämställdhet.
  • LO anser att utredningens förslag om en fast tidpunkt för prövning av om en sjukskriven persons nedsättning av förvärvsförmåga beror på en arbetsskada vid dag 550 inte är tillräcklig. Utredningens förslag innebär att arbetsskadade riskerar stå utan ersättning vid dag 180. Detta särskilt om reglerna som styr sjukpenning och sjukersättning ändras.