Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över En oavvislig ersättningsrätt? SOU 2022:23

Remissyttrande LO anser att utredningens lagförslag inte är tillräckliga för att Sverige ska uppnå skyddsnivån i DSM-direktivets artikel 18. Det vill säga kravet att upphovspersoner och utövande konstnärer ska erhålla en ”lämplig och proportionerlig ersättning”.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning