Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över En skyldighet att beakta vissa samhällsintressen vid offentlig upphandling Ds 2021:31

Remissyttrande LO ställer sig positiv till skrivelsens lagförslag. En förstärkning av samhällsintressen vid offentlig upphandling är nödvändig.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning