Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över Ett mer enhetligt regelverk för föräldraförsäkringen

Remissyttrande LO tillstyrker förslaget att föräldrapenning på grundnivå och lägstanivå på arbetsfri tid ges endast om föräldern tar ut föräldrapenning på motsvarande eller högre förmånsnivå och ersättningsnivå i direkt anslutning till den arbetsfria tiden.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning