Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över Ett starkare skydd för offentliganställda mot våld, hot och trakasserier SOU 2024:1

Remissyttrande LO ställer sig positiv till utredningens förslag i huvudsak. LO anser att utredningen på ett föredömligt sätt hanterat den svåra balansen mellan anställdas säkerhet och medborgarnas rättssäkerhet i förhållande till staten samt de demokratiska värdena.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning