Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över Ett stärkt och samlat skydd av välfärdssystemen SOU 2023 nr 52

Remissyttrande LO tillstyrker att regleringen om att ansvar för brottsförebyggande arbete inom välfärdssystemens område ska gälla för Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten, CSN, Migrationsverket och Arbetsförmedlingen och att ansvaret för det brottsförebyggande arbetet bör gälla brottslighet som är riktad mot de ekonomiska förmåner och stöd som omfattas av bidragsbrottslagen.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning