Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över EU-kommissionens förslag om upprättande av en ram för granskning av utländska direktinvesteringar i Europeiska Unionen

Remissyttrande LO vill inledningsvis framhålla att öppenhet mot omvärlden i form av handel och investeringar, överlag är positivt. Det leder till ekonomisk utveckling, till ökat välstånd, främjar nödvändig strukturomvandling och resursallokering, samt ger utrymme för fler och bättre jobb.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning