Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över EU på hemmaplan SOU 2016:10

Remissyttrande LO delar utredningens uppfattning att det i Sverige saknas ett kontinuerligt och levande offentligt samtal om politiken på EU-nivå. Detta leder till att politiken i de politiska processerna osynliggörs, vilket i sin tur begränsar medborgarnas möjlighet att ta ställning och utkräva ansvar. Det går som utredningen konstaterar inte att kommendera fram ett livaktigt politiskt samtal. En del av de förslag som presenteras skulle dock kunna skapa bättre förutsättningar för ett sådant samtal.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning