Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över Europeiska kommissionens förslag (KOM:2011) till Rådets direktiv om ett gemensamt system för en skatt på finansiella transaktioner och om ändring av direktiv 2008/07/EG

Remissyttrande LO är positiv till att beskatta den finansiella sektorn. Effekterna från FTT på den reala ekonomin är osäkra och de behöver utredas ytterligare. De negativa effekterna från FTT framstår dock som mindre än de negativa effekter som kan väntas om man fortsätter med att låta finanssektorn vara underbeskattad relativt andra sektorer.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning