Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över Europeiska kommissionens förslag På väg mot en inre marknadsakt - att skapa en verkligt konkurrenskraftig social marknadsekonomi

Remissyttrande Kommissionens inre marknadsakt är tänkt som en nystart av inre marknadssamarbetet och ska slutföras innan utgången av 2012 , ett datum som sammanfaller med att den inre marknaden firar 20 år. Handlingsprogrammet innehåller förslag till 50 initiativ som ska stärka den europeiska ekonomin och skapa nya arbetstillfällen. LO anser att kommissionens förslag inte är tillräckliga. Utan tydliga åtaganden för att stärka de fackliga rättigheterna kan varken LO eller europeisk fackföreningsrörelse fortsätta att stödja en fördjupning av den inre marknaden.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning