Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över Europeiska kommissionens förslag till direktiv om förbättrade arbetsvillkor på digitala plattformar COM 2021 762

Remissyttrande LO har i likhet med Kommissionen noterat problemen med den växande plattformsekonomin där oklarheten gällande arbetsvillkor för de som arbetar via digitala plattformar skapat stor frustration. Arbetsplattformar har under allt för lång tid inte tagit ett arbetsgivaransvar eller följt gällande lagar och regler eller deklarerat det arbete som sker genom plattformarna.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning