Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över Europeiska kommissionens förslag till förordning om harmoniserade regler för artificiell intelligens

Remissyttrande LO ser positivt på ett europeiskt initiativ som syftar till att reglera AI. Det är dock viktigt att en förordning som innebär en fullharmonisering inte verkar som ett tak utan som ett golv för andra regleringar såväl nationellt som internationellt som direkt eller indirekt syftar till att reglera effekter eller processer rörande AI-system. Det är innefattar också de nationella partssystemen och dess regleringar.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning