Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över Europeiska kommissionens förslag till rådets direktiv om Internprissättning

Remissyttrande LO avstyrker kommissionens förslag till ny gemensam skattebas för företagsbeskattning (BEFIT) samt nya regler för internprissättning.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning