Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över Europeiska kommissionens paket med förslag till en reform av EUs ekonomiska styrning

Remissyttrande LO välkomnar att processen med att förnya ramverket för den ekonomiska styrningen går framåt. 


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Sammanfattning LOs remissvar

  • LO anser att det gemensamma ekonomiska ramverket är ett viktigt inslag i den europeiska samordningen av politiken.
  • LO anser att förslagen till reformering av regelverken, såväl samordningsprocessen, ramverk för hållbara offentliga finanser som korrigeringsprocessen, går i rätt riktning.
  • LO instämmer i förslaget att ersätta flera delar av nuvarande process med en samlad medelfristig plan, och att detta kan koordineras med olika delar som ingår i den europeiska planeringsterminen även om dessa har olika stark förankring i fördraget.
  • LO ser fördelar med att korrigeringsförfarandet får en mer flexibel och landanpassad utformning med en utgiftsbana kombinerat med reformer. Det är också bra att det anges att undantag specifikt kan göras såväl om konjunkturen blir svag som vid andra, icke påverkbara händelser, liksom att sanktionsavgiften sänks radikalt i det inledande skedet för att trappas upp om åtgärder inte vidtas. 
  • LO anser att ändringar i direktivet om krav på medlemsstaternas budgetramverk inte bör innebära förändringar i den svenska myndighetsstrukturen och utformning av uppföljningen av det finanspolitiska ramverket. Underlaget för medlemsstaternas finanspolitik bör kunna granskas på det sätt som varje medlemsstat (MS) valt att ha sin myndighetsstruktur, och även kunna vägas mot de prognoser som KOM gör där större avvikelser bör kunna leda till ifrågasättande.