Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över Finansdepartementets promemoria Vissa åtgärder i skatte- och socialavgiftssystemet

Remissyttrande LO anser att det är rimligt med en riktålder som anger hur länge en person ska behöva arbeta för att få en godtagbar pension och som med automatik följer medellivslängden så att 2/3 av livslängdsökningen blir ett förlängt arbetsliv och 1/3 förlänger tiden med pension. En förutsättning för detta är att rätten till ersättning från socialförsäkringssystemen följer denna riktålder.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning