Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över Förbättrade och förenklade villkor i arbetslöshetsförsäkringen

Remissyttrande LO anser mot bakgrund av att så många lämnade a-kassorna efter chockhöjningen av avgifterna och det hastigt försämrade arbets­marknadsläget att det är rimligt att tillfälligt underlätta tillträdet till den inkomstrelaterade arbetslöshetsförsäkringen. En tillfällig ändring av medlemsvillkoret löser dock inte de överhängande problemen med att arbetslöshetsförsäkringen ger ett otillräckligt inkomstskydd och att avgifterna är för höga.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning