Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över föreskrifter om beviljning av omställningsstudiestöd, studiemedel samt studiestartsstöd

Remissyttrande LO tillstyrker CSNs samtliga förslag till ändrade föreskrifter och allmänna råd om beviljandet av omställningsstudiestöd, studiemedel och studiestartsstöd.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning