Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över förlängning av det tillfälliga tilläggsbidraget till barnfamiljer inom bostadsbidraget med anledning av höga levnadsomkostnader

Remissyttrande LO anser att regeringens förslag om en förlängning av det tillfälliga tilläggsbidraget till barnfamiljer inom bostadsbidraget är nödvändigt med nuvarande ökningar i levnadsomkostnaderna.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning