Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över Förlängning av lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige

Remissyttrande LO anser att regeringen, innan liberaliseringar genomförs av det nu gällande regelverket för migration, bör initiera en djup genomlysning av migrationens effekter på det svenska samhället. Genomlysningen bör genomföras brett och inkludera alla spår som finns inom migration, inklusive arbetskraftsinvandring. LO ser det som särskilt viktigt att beakta fördelnings- och arbetsmarknadseffekter.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning