Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över Förlängning och höjning av det tillfälliga tilläggsbidraget till barnfamiljer inom bostadsbidraget med anledning av ökade levnadsomkostnader

Remissyttrande LO anser att regeringens förslag om en förlängning av det tillfälliga tilläggsbidraget till barnfamiljer inom bostadsbidraget är nödvändigt i tider med galopperande ökningar av levnadsomkostnader.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning