Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över Förlängt anställningsskydd till 69 år, Ds 2018:28

Remissyttrande LO anser nu liksom tidigare att det är olyckligt att majoriteten av de konkreta förslag som finns rörande längre arbetsliv och höjda pensioner, i så hög grad är inriktade på förändringar i de pensionsrelaterade åldersgränserna. Enbart höjda åldersgränser kommer inte göra det möjligt för LO-grupperna att orka arbeta längre. Det är inte främst 67-årsgränsen i LAS som hindrar dem från att arbeta ihop en bra pension. Det som behövs är istället bättre fysiska och psykiska arbetsmiljöförhållanden, fler heltidsanställningar, färre visstidsanställningar och bättre möjligheter till omställning.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning