Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över Förslag om fortsatt separata tak för rot- och rutavdragen

Remissyttrande LO avstyrker förslaget att rot- och rutavdragen även efter 2024 ska ha separata tak. Förslaget innebär en omotiverad permanent höjning av utrymmet för skatteavdrag.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning