Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över förslag om höjd jämförelseränta för ränteförmån inför budgetpropositionen 2024

Remissyttrande LO tillstyrker förslaget om höjd jämförelseränta för ränteförmån.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning