Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över Förslag om slopad nedsättning av arbetsgivaravgifterna för 15–18-åringar inför budgetpropositionen 2024

Remissyttrande LO bifaller förslaget att slopa nedsättningen av arbetsgivaravgifterna och den allmänna löneavgiften för personer som vid årets ingång har fyllt 15 men inte 18 år.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning