Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över förslag på rättsakter inom ramen för initiativet Ett ämne, en bedömning

Remissyttrande För LO är det av yttersta prioritet att ingen i arbetslivet skadas, oavsett om det handlar om exponering av kemikalier eller annan orsak. LO ser därför positivt på översynen av det omfattande regelverk som idag existerar, gällande kemikalier och deras påverkan på människors liv.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning