Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över Förslag till nya och ändrade föreskrifter för tjänstepensionsföretag och försäkringsföretag om säkerhetsreserv, kapitalkrav, information, rapportering och distribution

Remissyttrande LO har i huvudsak inga invändningar mot Finansinspektionens förslag men avseende förslagen till föreskrifter rörande säkerhetsreserv och distribution lämnar LO följande synpunkter.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning