Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över förslaget till föreskrifter om kvarts

Remissyttrande LO anser att förslagets till föreskrifter fyller sin funktion där det finns ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete. Vi är dock oroliga för att Arbetsmiljöverkets effektivitet i att utöva tillsyn minskar bland mindre väl fungerande företag när kravet på att anmälan mobila anläggningar och kravet på mätning av kvartsdamm tonats ner.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning