Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över Från värdekedja till värdecykel - så får Sverige en mer cirkulär ekonomi SOU 2017:22

Remissyttrande LO delar uppfattningen att produkters återanvändning och nyttjandegrad måste öka. Att förbättra resurseffektiviteten och minska avfallsmängden blir allt mer akut då vi närmar oss gränsen för jordens bärkraft. Den sedan länge etablerade ”linjära ekonomin”, mera känd som ”slit-och-släng-ekonomin”, har genererat stora mängder avfall bestående av blandade material. Detta har i sin tur medfört att stora mängder miljögifter har spridits, vilket hotar de livsuppehållande system som är basen för de ekosystemtjänster som ett fungerande samhälle bygger på.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning