Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över Garantitillägg i bostadstillägget Ds 2022:3

Remissyttrande Det föreslagna garantitillägget i bostadstillägget är ett exempel på hur dålig omsorg om socialförsäkringarna tvingar fram udda lösningar för att laga det som brustit. Med en större omsorg om socialförsäkringarna går det att undvika, eller kraftigt reducera, oönskade effekter som ofta blir följden av sådana reparationer.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning