Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över ”Inriktningsunderlag för den långsiktiga infrastrukturplaneringen för perioden 2010-2019

Remissyttrande LOs synpunkter på den framtida infrastrukturplaneringen begränsas till vissa övergripande frågor och prioriteringar samt angivande av de planeringsnivåer som bör bilda utgångspunkt för det fortsatta arbetet. LO lägger i detta skede inga närmare synpunkter på enskilda projekt.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning