Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande DS 2015:35

Remissyttrande Den svenska bostadsmarknaden fungerar inte tillräckligt väl. Produktionen av bostäder har ända sedan slutet av 1990-talet understigit behoven. De skenande bostadspriserna och den höga skuldsättningen hos hushållen är några av konsekvenserna av den dåligt fungerande bostadsmarknaden. Det är därför välkommet att regeringen vidtar åtgärder för att öka produktionen av bostäder, särskilt hyresbostäder och bostäder för studerande.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning